Regulament

ARTA-I PARTICIPATIVĂ

Urban culture to unlock your city

 

Cuvinte-cheie: cultură urbană, tineri, comunitate, cartier, granturi, vecini, implicare, solidaritate, artă.

 

 

ARTA-I PARTICIPATIVĂ este prima ediție a programului anual de stimulare a implicării tinerilor în comunitate prin proiecte culturale derulat de Fundația Județeană pentru Tineret Timiș.

Valorificăm mecanisme, resurse și instrumente din domeniul cultural pentru a crește implicarea la nivel de cartier, vecini și micro-comunitate.

Până la 10 proiecte, activități și inițiative propuse de tineri, împreună cu și pentru comunitățile locale, se vor derula în spații publice din proximitatea cartierului și vor fi accesibile publicului gratuit.

 

Bugetul total al programului din 2019 este de 47.000 lei, iar suma alocată pentru o singură inițiativă poate fi de până la 4.000 de lei.

 

Selecția proiectelor câștigătoare se face prin vot online, pe baza unui proces participativ care este deschis tuturor cetățenilor din oraș. 

 

ARTA-I PARTICIPATIVĂ este un proiect dezvoltat și implementat de FITT cu finanțare din partea Primăriei Municipiului Timișoara prin programul de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit culturale și de tineret de interes local conform HCL 40/29.07.2016. 

 

CALENDAR 2019

ARTA-I PARTICIPATIVĂ  SE DERULEAZĂ DUPĂ URMĂTORUL CALENDAR ESTIMATIV:

  • 5 noiembrie: începe înscrierea inițiativelor pe platforma online;
  • 22 noiembrie, ora 23:59: termenul limită de înscriere a inițiativelor online;
  • 23 noiembrie:verificarea tehnică a inițiativelor propuse și publicarea listei de proiecte care intră în procesul de vot;
  • 23 noiembrie – 3 decembrie: perioada de derulare a mecanismului de decizie prin vot participative;
  • 4 decembrie: publicarea listei câștigătorilor finanțării din bugetul Arta-i PARTICIPATIVĂ

*Datele sunt estimative și pot face subiectul unor modificări. Orice modificare va fi anunțată pe site-ul proiectului.

 

ARGUMENT

Proiectul ARTA-I PARTICIPATIVĂ susține implicarea tinerilor în comunitate prin proiecte și activități de cultură urbană, care dau viață cartierelor Timișoarei.

Fundația Județeană pentru Tineret Timiș va sprijini inițiative ale unor grupuri informale de tineri care vor să propună și să implementeze proiecte culturale la scară mică, utilizând infrastructura din proximitatea cartierului și care au potențial de impact pentru comunitate, prieteni și vecini.

Obiectivul acestei ediții este creșterea gradului de participare a tinerilor în viața comunității din diversele zone de cartier ale Timișoarei prin activități și proiecte culturale, propuse și demarate de tineri pentru comunitățile din care fac sau vor să facă parte.  

 

POVESTEA PE SCURT

 • Există nevoie și potențial cultural la nivel de cartier. Punem la bătaie resurse și facilităm mecanisme pentru a-l descoperi și a-l activa;
 • Orașele de mâine se fac cu tinerii activi și implicați de azi. Sprijinim devenirea lor treptată capacitând viitori lideri informali, care au flerul și empatia necesare pentru a face viața în oraș mai bună;
 • Cultura joacă astăzi un rol major în inițiative de coagulare civică și comunitară. Încurajăm explorarea și experimentul cu istoria locului pentru a modela un viitor cu oportunități pentru toți;
 • Refuncționalizăm și punem la dispoziție spații neconvenționale din cartier pentru inițiative culturale cu potențial de scalare, lucru care poate conduce în timp la crearea unei rețele de infrastructură culturală destinată comunității.

Dacă ți-am făcut chef de propus un proiect, uite un loc care să te inspire în timp ce planifici pașii următori: INSPIRING STORIES.

 

PENTRU CINE E PROIECTUL ARTA-I PARTICIPATIVĂ? 

Dacă ai între 14 și 35 de ani și mai ai cel puțin 2 prieteni care îți împărtășesc interesul pentru cultură și viață urbană; dacă aveți idei și energie să propuneți și să implementați un proiect cultural pornind de la nevoi pe care le identificați în unul dintre cartierele Timișoarei, atunci acest apel e pentru voi!

Participarea este deschisă oricărui/oricărei tânăr/ă, indiferent de experiență, pregătire, gen, sex, etnie, naționalitate, religie.

Pentru noi e importantă munca în echipă, așadar sunt acceptate doar inițiative depuse de către un grup informal/ o echipă.

O echipă cu același nume și având în componență aceiași membri poate propune un număr maxim de 3 inițiative.

 

CUM?

Aplicați prin formularul online de pe site-ul proiectului ARTA-I PARTICIPATIVĂ completând câmpurile obligatorii până la data de 19 noiembrie 2019.

Inițiativa voastră va fi supusă ulterior unei verificări tehnice și unui vot participativ, urmând ca la început de decembrie să facem publicălista cu până la 10 inițiative câștigătoare.

Echipele inițiativelor câștigătoare vor primi un buget de până la 4.000 de lei pentru a implementa o propunere de proiect.

 

CE TIP DE PROIECTE /ACTIVITĂȚI / INIȚIATIVEPOT FI FINANȚATE?

CRITERII DE CONȚINUT:

 • Proiecte și activități care stimulează inițiativa, cercetarea, creația artistică și experimentul în domeniul cultural în rândul tinerilor;
 • Proiecte, inițiative și activități culturale care răspund și sunt adaptate la nevoile identificate ale comunităților din cartierele timișorene;
 • Proiecte și activități care contribuie la conturarea unui profil cultural al orașului contemporan reflectând nevoile, preocupările și aspirațiile tinerilor activi în diversele cartiere ale orașului;
 • Activități și inițiative care încurajează creșterea consumului cultural în rândul tinerilor;
 • Activități culturale și artistice care, prin potențialul de implicare al tinerilor aflați în situații vulnerabile sau dificile, contribuie la combaterea excluziunii sociale a acestora;
 • Activități și inițiative care aduc în prim-plan interesele și specificul diferitelor comunități din zona de periferie și semi-periferie a orașului;
 • Proiecte și inițiative care au cel puțin o activitate planificată să se desfășoare în unul dintre centrele de tineret din cartierele Timișoarei inițiate de FITT (mai multe detalii vezi aici);
 • Activitați și inițiative care încurajează dezvoltarea de know-how și de expertiză în domeniul cultural și al educației prin cultură în rândul tinerilor;
 • Proiecte, activități și inițiative care aduc la lumină povești și elemente neștiute sau mai puțin cunoscute de istorie și memorie locale;
 • Proiecte, activități și inițiative care pun într-o perspectivă nouă orașul explorând elemente de legendă sau mit urban din zonele de cartier;
 • Proiecte, activități și inițiative care promovează obiective de patrimoniu material și resurse de patrimoniu imaterial din zonele de cartier și care contribuie, astfel, la îmbogățirea profilului cultural și identitar al orașului.

 

BINE DE ȘTIUT

Proiectul ARTA-I PARTICIPATIVĂ 2019 nu dorește să sprijine inițiative ce impun o barieră financiară de acces pentru participanți. Accesul la activitățile proiectelor propuse va fi liber pentru public (nu se vor percepe taxe de participare/bilete de intrare sau donații).

 

 • Căutăm proiecte care răspund într-un mod empatic nevoilor identificate la nivelul comunității și propun soluții fezabile de implementare.
 • Sprijinim inițiativele care permit obținerea unor rezultate clare, vizibile și care pot avea impact cel puțin pe termen scurt și mediu.
 • Încurajăm aplicanții să gândească activități care oferă condiții sigure de petrecere a timpului liber pentru tineri și pentru adulți.
 • Ideal, proiectele propuse identifică și mobilizează și alte resurse (financiare și non-financiare) din comunitate.

 

NU SE IAU ÎN CONSIDERARE:

 • inițiative care nu se înscriu în obiectivele, tematica și scopul programului;
 • inițiative care nu sunt redactate pe baza formularului tip al concursului;
 • cereri de finanțări individuale (ex. burse, sponsorizări pentru călătorii);
 • împrumuturi, cheltuieli retroactive ale unor proiecte încheiate sau în curs de desfășurare;
 • inițiative de natură politică;
 • inițiative care instigă la xenofobie, rasism, violență, ură;
 • inițiative cu mesaj discriminatoriu față de anumite categorii sociale/etnice;
 • inițiative care încurajează consumul de tutun/alcool/droguri;
 • inițiative inițiate/implementate de alte categorii de vârstă decât 14-35 ani.

 

Toate inițiativele propuse în cadrul acestui demers vor fi verificate din punctul de vedere al acestor condiții înaintea supunerii acestora votului public.

 

Cheltuieli NEELIGIBILE/ Costuri ce nu pot fi acoperite din bugetul oferit de FITT:

 • alcool, tutun;
 • achiziții de teren;
 • achiziții de autovehicule;
 • abonamente de telefon;
 • alte achiziții de echipamente sau de obiecte de inventar;
 • salarii sau orice alte venituri ale membrilor grupurilor de inițiativă.

 

CATEGORIE SPECIALĂ ÎN COMPETIȚIE ÎN 2019: PROIECTE PROPUSE DE TINERI CARE PROVIN DIN MEDII VULNERABILE

 

Pentru a încuraja accesul în program al unor categorii de tineri din medii vulnerabile sau dificile, aflați în risc de excluziune socială, se creează o categorie specială de finanțare pentru aceștia.

Categoria de tineri care provin din medii vulnerabile se referă la proveniența și starea curentă a membrilor grupului de inițiativăși nu la grupul țintă adresat de aceasta. Pentru a fi considerat un grup de tineri din medii vulnerabile, toți membrii trebuie să aparțină acestei categorii speciale. 

Următoarele categorii pot fi considerate ca și situații cu vulnerabile:

 • diferențe culturale majore;
 • dizabilități și probleme de sănătate;
 • obstacole economice și/sau sociale;
 • obstacole educaționale;
 • obstacole geografice și de accesibilitate. 

 

Se recomandă tuturor grupurilor de inițiativă să considere implicarea în activitatea lor a unor tineri care aparțin acestei categorii. 

Statutul de categorie de tineri proveniți din medii vulnerabile se va evidenția în formularul de propunere a inițiativei prin bifarea acestei opțiuni și printr-o scurtă motivare din partea grupului. 

Un număr de 3 proiecte din această categorie specială vor fi finanțate în această ediție. Voturile primite pentru aceste inițiative se contabilizează separat și va fi publicat un clasament separat al acestor proiecte. Finanțările vor fi acordate și în acest caz pe baza numărului voturilor din cadrul acestei categorii speciale.

 

 

APLICAȚIA TA ÎN 5 PAȘI

1. Te înscrii în concurs

Te loghezi pe platformă, înscriind astfel grupul de inițiativă, iar apoi aplici, completând formularul de descriere a ideii voastre de proiect.

Ca o măsură specială, există posibilitatea de a depune formularele în format fizic. În acest caz, fiecare grup de inițiativă trebuie să prezinte atât formularul proiectului completat și imprimat, cât și documentul de prezentare a grupului de inițiativă. 

Un grup de inițiativă poate propune maxim 3 inițiative. Pentru fiecare inițiativă se va completa un formular separat în cadrul sistemului de aplicare de pe pagina web artaparticipativa.fitt.ro. 

Fiecare inițiativă va fi înscrisă oficial în limba română. Dacă va fi necesar, facilitatorii comunitari pot oferi asistență în adaptarea descrierilor pentru limba română pentru grupurile informale care aparțin unor minorități naționale sau unor comunități de străini din Timișoara.

Atenție! Bugetul unui proiect poate merge până la 4.000 de lei.

Înscrierea unui grup de inițiativă și a unei inițiative în procesul de selecție implică acceptarea fără rezerve a termenilor prezentului regulament și înscrierea datelor personale în baza de date a Organizatorului. 

 

2. Propunerea ta este înregistrată și verificată

Evaluăm proiectele înscrise în concurs din perspectiva:

Fezabilității proiectului: ne asigurăm că fiecare inițiativă supusă votului public este realistă și realizabilă conform calendarului propus. Verificarea se va derula atât pe parcursul perioadei de pregătire a formularelor de inițiativă, cât și după expirarea termenului limită de prezentare a formularelor de inițiativă;

Criteriilor de eligibilitate:

 • Aplicația a fost trimisă până la termenul limită stabilit prin prezentul regulament.
 • Aplicația a fost trimisă pe baza formularului tip de concurs și a fost înscrisă în competiție prin platforma http://artaparticipativa.fitt.ro sau, în cazuri speciale, în format tipărit la sediul FITT  (Str. Arieș nr. 19, Timișoara, prin depunere personală);
 • Proiectul este propus de un grup de cel puțin 3 tineri ai cărui membri au vârsta cuprinsă între 14 și 35 ani;
 • Proiectul se desfășoară pe raza municipiului Timișoara;
 • Proiectul oferă acces liber publicului la activitățile desfășurate, fără o barieră financiară (bilet);
 • Proiectul respectă criteriile de conținut ARTA-I PARTICIPATIVĂ, așa cum sunt enumerate mai sus;
 • Proiectul respectă criteriile bugetare așa cum sunt explicate mai sus. 

*În cazul în care o echipă nu este sigură că inițiativa propusă de ea respectă aceste criterii sau nu, recomandăm contactarea directă a coordonatorilor înainte de termenul limită de înscriere.

 

3. Propunerea ta este supusă unui proces democratic de vot

Proiectele considerate eligibile și fezabile vor intra într-un proces de selecție prin intermediul unui vot public al rezidenților din Timișoara. 

Mecanismul de vot se desfășoară online și presupune înscrierea pe platformă prin contul de Facebook și validarea votului.

Votul se derulează exclusiv online în perioada 21 noiembrie – 2 decembrie. Orice persoană care declară pe propria răspundere că este rezidentă în Timișoara are dreptul la vot. 

Un votant are posibilitatea să voteze pentru maxim 15 inițiative. Votul se închide înainte de miezul nopții a ultimei zile. 

După derularea procesului de vot, organizatorii vor face un control aleatoriu cu privire la voturile primite de diferitele inițiative.

 

4. Felicitări! Ești pe lista câștigătorilor.

În zilele ce urmează, echipa FITT te va contacta pentru pregătirea documentelor necesare pentru obținerea finanțării, așa că asigură-te că datele de contact transmise la depunerea aplicației sunt corecte!

 

5. Spor la implementare!

IMPLEMENTAREA PROPUNERILOR

FITT este entitatea care asigură cadrul legal și sprijin pentru implementarea inițiativelor selectate în urma acestui proces participativ. 

 • Forma legală a acordării finanțării este premiul.
 • Acordarea premiului se face după semnarea unui contract între finanțator și beneficiar, contract în cadrul căruia părțile își dau acordul asupra cheltuielilor care vor fi efectuate în cadrul planului de activități, prevăzut în anexa de la contract.
 • FITT va asigura finanțarea inițiativelor din resurse proprii, cu sprijinul Primăriei Municipiului Timișoara.
 • Premiile vor fi plătite de către FITT fie în numerar, cu dispoziție de plată, fie direct în contul bancar al beneficiarului (reprezentantul grupului de inițiativă) eligibil, cu ordin de plată, în limita fondurilor disponibile. În situația în care în perioada respectivă nu există disponibilul de bani în contul proiectului, plățile vor fi efectuate imediat ce situația financiară a contului de proiect va permite;
 • Înainte de semnarea documentelor de preluare a premiului, grupul de inițiativă se obligă să procure toate aprobările și acordurile legale necesare implementării inițiativei;
 • Premiul se va aloca numai grupurilor de inițiativă care obțin acordurile legale necesare. Obținerea acestor acorduri și aprobări este responsabilitatea reprezentanților grupului informal;
 • Implementarea inițiativei propuse în cadrul proiectului ARTA-I PARTICIPATIVĂ cade în responsabilitatea grupului informal prin intermediul reprezentantului său oficial. Cu ocazia implementării fiecare grup informal va respecta aspectele vizuale ce trebuie respectate atât în comunicarea online, cât și comunicarea prin materiale tipărite și vizibilitate la fața locului;
 • Grupul informal va realiza un raport narativ despre inițiativa implementată care va descrie conform unui model de raport inițiativa realizată, anexând și o documentare a inițiativei prin imagini, eventuală prezență online și în presă. FITT poate solicita completări la raport sau îl poate accepta direct.

 

CONTACT

Responsabil de program din partea FITT: Nadia Tismănaru

Adresa de email: artaparticipativa@fitt.ro / nadia.tismanaru@fitt.ro 

 

 

Inițiatori, Parteneri, Sponsori
 • Fundația Județeană pentru Tineret Timiș
 • Primăria Municipiului Timișoara
 • Grupul PONT